Ordinær generalforsamling

«Tilbage til forsiden»


Den 3. februar 2018


Stubbekøbing Roklub indkalder herved til ordinær generalforsamling

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Per Steen).

2. Forelæggelse af beretning (v. formanden).

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse (v. kasserer/bogholder).

4. Behandling af indkomne forslag. Pt. ingen.

Medlemsforslag kan, jfr. vedtægtens § 11A.a. stk. 2, fremsættes overfor bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

5. Forelæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent (v. kasserer/bogholder).
Bestyrelsen foreslår ikke ændringer i kontingent m.v. udover den i 2014 vedtagne regulering af kontingent for efterlønsmodtagere og pensionister.
Kontingent foreslås derfor således:
Seniorer: 980,00 kr., pensioniser og efterlønsmodtagere: 900,00 kr., unge: 600,00 kr og rykkergebyr 50,00 kr.

6. Valg af formand – Villy Hansen, der modtager genvalg.

7. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen samt suppleant:

På valg til bestyrelsen er Lene Jepsen, som modtager genvalg og Max Rasmussen, der ikke modtager genvalg.
På valg som suppleant er Hans Kjær, der modtager genvalg.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg som revisor er Per Steen, der modtager genvalg.
På valg som suppleant er Hans Kjær, der modtager genvalg.

9. Eventuelt.

Bestyrelsen

WWW.STUBRO.DK
«Tilbage til forsiden»