Over Øresund år 2000

«Tilbage til oversigt over turberetninger»

En rotur over Øresund år 2000.


Vi var tilmeldt 8 roere fra Stubbekøbing Roklub til roning over Storebælt i forbindelse med Storebæltbroen's indvielse d. 14. juni 1998.
Da vi ankom til Korsør var vi godt klar over, at det var tvivlsomt, om der ville blive givet tilladelse til at ro over bæltet, idet det blæste lidt mere end godt var. Og det var da således heller ikke overraskende for os at erfare, at DFfR alene ville tillade roning langs med land. Vi kunne således ro op til broen og et stykke længere op ad kysten, hvor vi så kunne gå i land og nyde den medbragte mad. I løbet af dagen tog vinden til fra en sydlig retning og det i kombination med modgående strøm medførte ret høje søer, søer, som utvivlsomt ville have gjort det uforsvarligt at forsøge et kryds. En del af deltagerne i broroningen var imidlertid ankommet allerede om lørdagen, blot for at opleve, at vejret denne dag var således, at der da kunne have være roet over bæltet.

Belært heraf annoncerede DFfR ved rosæsonens start i år, at broroningen i forbindelse med Øresundsbron's indvielse d. 1. juli, ville blive tilrettelagt således, at såfremt det ikke lykkedes at ro over Øresund om lørdagen, ville man gøre et nyt forsøg om søndagen. For at være klar til at ro så tidligt som muligt om lørdagen, skulle alle ankomme til Kastrup inden kl.22.00 om fredagen d. 30. juni.

Der gik ikke lang tid efter, at vi var blevet bekendt med planerne om broroningen, førend der blev udarbejdet et forslag om at ro hjem efter broroningen. Som tiden gik, begyndte vi også at overveje muligheden af i stedet at ro derind, idet vi så ville have 2 chancer, enten at ro derind eller at ro hjem.

Ved tilmeldingsfristens udløb var vi tilmeldt 6 roere fra klubben (Formanden (Villy), Arne P. og Arne N. som hold 1 og mig selv, Ove og Erling, som hold 2). Vi undrede os over, at Brian, der ellers havde givet udtryk for, at han ønskede at deltage, ikke havde tilmeldt sig. Det viste sig, at Brian's manglende tilmelding skyldtes en forglemmelse. Da Stege stod og manglede en mand, blev Brian eftertilmeldt på et af Stege's hold.

Ove, Arne P. og jeg talte om at ro derind med start fra Stubbekøbing torsdag d. 29. juni kl. 15.00 og med overnatning i Præstø eller Rødvig. Arne P. havde ikke mulighed for at ro hjem søndag og mandag, da han ikke kunne holde fri fra arbejde. Brian har ikke roet meget i år, men har jo tidligere deltaget i de lidt mere krævende ture, så da vi alligevel til en almindelig roaften umiddelbart førend broroningen stod og drøftede roning ind eller hjem, forespurgte jeg lidt drilsk Brian, om det ikke var noget for ham at deltage i roning hjem fra Kastrup. Først var Brian lidt betænkelig med henvisning til den manglende roning og form, men han var dog alligevel hurtig til at tage udfordringen op.

I ugen op til broroningen blev vejrmeldingen flittigt studeret på nettet. Det tegnede absolut ikke godt, da der varsledes meget vind og en del regn. Selv om vejrvarslingen ændredes dag for dag, så det alligevel torsdag morgen d. 29. juni ret sort ud med hensyn til selve broroningen, såvel som med vores tur derind, idet man varslede 10 m/sek. fra NV med stedvis regn eller byger om lørdagen – og op til 11 m/sek. om fredagen.
Det tegnede noget bedre for en hjemroning, da der om søndagen varsledes 5 m/sek. fra NV og om mandagen 3 m/sek. fra SØ.

D. 28. juni havde DFfR udsendt en pressemeddelelse om broroningen, hvoraf det syntes at fremgå, at der alene ville blive mulighed for at ro over Sundet om lørdagen. Det overraskede os ikke så lidt, og da vi mødtes til ordinær roaften om torsdagen, var Ove og jeg indstillet på at droppe turen, såfremt der ikke var mulighed for at forsøge at ro over om søndagen, hvis det mislykkedes lørdag – eller det heller ikke syntes sandsynligt, at vi kunne ro hjem. Vi havde ikke megen lyst til at tilbringe en hel dag i et telt grundet blæst og regn, hvis vi måtte returnere til Stubbekøbing uden at have nået nogen af vores mål. Da vi åbenbarede dette overfor Formanden, der var ved at gøre klar til læsning af vores 2 inriggere, fik han et helt forkert udtryk i ansigtet. Men da Formanden jo er en høflig person, holdt han sin mening om vores udmelding for sig selv! Han forsøgte dog at opnå kontakt med Kate Skavin fra DFfR over mobiltelefonen, men det lykkedes ikke.
Vi blev derfor enige om, at vi ville forbeholde os at melde fra om fredagen, hvis vi ikke fik tilsagn om, at der ville være mulighed for at ro over om søndagen – medmindre vi havde udsigt til i stedet at kunne ro hjem om søndagen.

Straks fredag morgen sendte jeg en E- mail til Kate Skavin med en opfordring til, at man henset til vejrudsigten, i følge hvilken roning lørdag syntes udelukket, medens vejret søndag varsledes lang bedre, aflyste roningen lørdag og i stedet gennemførte roningen søndag, således, at vi kunne vente med at ankomme til Kastrup i løbet af lørdagen. Glædeligt meddelte Kate Skavin tilbage, at det ikke med pressemeddelelsen af 28. juni var tilsigtet at ændre den oprindelige plan, og at der ville blive gjort et nyt forsøg på at krydse Sundet om søndagen, såfremt det ikke kunne lade sig gøre at ro over om lørdagen.

Det var aftalt, at vi skulle mødes i klubben kl. 18.00 om fredagen for fællestransport i 2 biler. Villy havde i forvejen bragt traileren med vores 2 inriggere til Farø, hvor den var overtaget af Stege-folkene, der også skulle have 2 inriggere med. Stege-folkene skulle herefter sørge for bådenes transport til Kastrup (og vi for hjemtransporten).
Ca. 10. min. førend vi skulle mødes i klubben ringede Villy og meddelte, at han blev ca. ½ time forsinket.
Vi kom således lidt senere af sted end beregnet, men det viste sig ikke at være nogen ulempe, da vi ankom til Kastrup nøjagtig samtidigt med Stege-folkene.
Det blæste ret meget fra en nordlig retning - ca. 10 – 12 m/sek. - og det havde stort set regnet det meste af dagen. Udsigten for lørdagen var heller ikke just gunstig, idet man forventede frisk vind omkring nord.. Da vi ankom til Kastrup, syntes regnen dog at have stilnet af, så vi undlod at iføre os regntøj, da vi gik ned for at finde det sted på Amager Strand, hvor bådene skulle læsses af. Her lå allerede en masse både, så en del af området var allerede ret opkørt. Vi fandt dog ud af, at vi lige så godt kunne køre ad en anden vej, end de øvrige havde benyttet. Regnen tog igen til, og vi måtte haste op til bilerne for at hente vores regntøj. Ingen havde dog taget støvler med, så skoene nåede at blive meget våde, medens tøjet kunne nøjes med at være halvvådt.

Efter aflæsningen af bådene kørte vi hen til den anviste parkeringsplads (vinteropbevaringsplads for lystbåde), parkerede bilerne og hankede op i bagage og telte og begav os til fods de sidste ca. 300-400 m videre til den til formålet indrettede teltplads. Ankommet hertil fandt vi, hvad jeg forstod på Formanden var det os tiltænkte sted, og det viste sig så, at der faktisk kunne parkeres umiddelbart ved teltet. Villy og Erling hentede derfor bilerne, medens vi andre i halvvejs stormvejr og noget regn påbegyndte opstilling af teltene.
 

teltpladsen Stubbekøbing
Teltpladsen Stubbekøbing.

roklubs telte
Roklubbens telte

Da dette var lykkedes efter nogen kamp, var det tid for en kop kaffe med tilbehør. Kulden begyndte at melde sig – det skulle blive rart at komme af med det halvvåde tøj og de helvåde sko, men forinden skulle vi melde vores ankomst samt deltage i en briefing kl. 22.30.

Lidt før kl. 22 tjekkede Villy og jeg ind. Vi fik udleveret til hver deltager 2 stk. t-shirt, og et håndklæde, alt med påtrykt tekst om broroningen, en af Faxe Kondi sponsoreret kasket til hver, et rutekort for hver båd samt for hver båd et bådnr. til påmontering på bådene.

Kl. ca. 22.30 blev der afholdt briefing i et til lejligheden opstillet festtelt. Det blev oplyst, at man lørdag morgen ville revurdere mulighederne for at ro over sundet, og at der derfor ville være ny briefing lørdag morgen kl. 7.00, således at første hold skulle kunne afgå kl. ca. 8.00. Det blev oplyst, at første hold skulle bestå af Nordjyllandskredsen og af Fynskredsen.

Det blev over midnat, førend vi krøb til køjs – vi måtte lige have en go' natbajer. Det varede ikke længe, førend varmen begyndte at indfinde sig, så gjaldt det bare om at falde i søvn. Og det varede da heller ikke længe, førend Erling, der lå i midten af det telt, hvor Ove og jeg også var, trak vejret tungt. Det kneb vist noget mere for os andre at sove, og ikke mindst for mig, der lå i vindsiden, hvor overteltet jævnligt – for ikke at sige næsten konstant – slog imod inderteltet, der samtidigt baskede mig i hovedet m.v. Det blev derfor til en ret urolig søvn den nat.

Kl. 5 stod vi (Erling, Ove og jeg) op og vækkede Brian, der sov hos Stege-folket, idet vi i Erlings bil kørte til en nærliggende skole, hvor der fra kl. 5.30 var mulighed for at komme i bad. Medens vi, som de absolut første, badede, kom Arne P. pludselig ind ad døren. Han lå i samme telt som Villy og Arne N., og vi havde forstået, at de ville vente med at bade til efter en evt. rotur. Arne P. havde ikke hørt, at vi andre var kørt, og i tillid til, at skolen som oplyst kun lå 500-600 m fra teltene, var han spadseret hertil. Han syntes dog godtnok, at de 500 – 600 m var noget lange, og da vi senere målte afstanden med bilen, viste det sig, at der var nærmere 1.500 m – en rask lille morgentur for Arne, der naturligvis kørte med tilbage.

Ved morgenkaffen kl. 6.30 i festteltet var vi naturligvis også blandt - om ikke - de første!

Vi var ret spændte på, om DFfR vurderede vejret til at være til roning over Sundet – vinden var aftaget en del siden fredag aften, men det blæste dog stadigt ret pænt. Det så ud til at blive skybrud, hvornår det skulle være.

Ved morgenbriefingen blev det os oplyst, at det blæste 6 m/sek. fra nord ude i Sundet. Man vurderede, at forsøg på at krydse skulle gøres, idet man dog forbeholdt sig endelig stillingtagen hertil, når broen blev nået. Måtte vi vende om her, ville turen blive på ca. 24 km.

Herefter blev bådnr. opråbt i de hold, i hvilke de skulle ro over, og nu viste det sig, at vi skulle deltage i første hold sammen med Nordjylland – nogen må have taget fejl, eftersom vi aftenen før var blevet informeret om, at Fynskredsen skulle starte sammen med Nordjyllandskredsen – eller også har den været helt gal med geografien!. Vi var dog ikke utilfredse, idet det så ville medføre, at vi også kom først tilbage – og dermed med førsteadgang til badefaciliteterne!

De mere pågående nåede i tide at få fyldt deres termokander op. En anden mere tilbageholdende kunne bringe sin kande tom tilbage, da forsyningstropperne ikke kunne f'ølge med i kaffebrygningen. I forbindelse med morgenmaden smurte vi vores madpakke til turen, og snart begav vi os på den ca. 1,5 km lange gåtur ned til bådene på Amager Strand.
Kl. ca. 8.15 var første hold i vandet og klar til afgang med Kate Skavin som delingsfører medbringende megafon. Søsætningen forløb uden de større problemer, selv om det kunne virke lidt uorganiseret.
 

både fra stege og stubbekøbing
Stege's nye båd forrest - Bogø i midten

En Stege båd kom lidt tæt på, da en roer pludselig glemte, hvordan der "skoddes".
Vores styreline sad fast under roret, så styrmanden måtte en tur ud på agterdækket.

Vi var vel omkring 20-25 både i hvert hold. Det blev nøje indprentet at der ikke var tale om kaproning, og at bådene af sikkerhedsmæssige hensyn skulle følges ad, dels for at man fra følgebådene kunne holde styr på tropperne, dels fordi vi skulle krydse sejlrender i et meget trafikeret farvand. Det var imidlertid ikke alle, der kunne falde ind i en fælles takt, så nogle både kom ret hurtigt lidt forud. Kate Skavin's megafon viste her sin berettigelse - men der var jo også medvind - og bådene samledes igen, dog blot for efter kort tid på ny at spredes. Samling fandt igen sted forinden kryds af Drogden-renden. Herefter roedes langs med Peberholm, den i forbindelse med bygningen af broen kunstigt skabte ø. Da landets dronning sent på eftermiddagen officielt skulle indvie broen, måtte vi ikke ro tættere på Peberholm end 50 m!

Næste stop i roningen var ved broens begyndelse, idet man nu skulle vurdere, om forholdene var således, at roningen kunne fortsættes de sidste ca. 8 km til Sverige. Efter kort tid meddeltes til stor jubel blandt roerne, at man i samråd med den ledsagende marinehjemmeværnskutter havde vurderet, at det var forsvarligt at fortsætte. Efter at vi kom fri af Saltholm blev søerne større, men der var sidemedvind, og vi mærkede derfor ikke så meget til dem. Vi var dog godt klar over, at turen den anden vej ville blive en helt anden oplevelse.
 

både på vandet
Det var ikke just havblik!

Undervejs langs med broen fik vi følgeskab af en hurtiggående gummibåd med tre velklippede unge mænd, der ivrigt - utvivlsomt af hensyn til dronningens sikkerhed sidst på dagen !! - fotograferede alle deltagende bådhold - selv om de kvindelige hold syntes at opnå nogen mere opmærksomhed end os andre!

På Sverige-siden gik vi i land i Lermacken, en lille bugt umiddelbart nord for broen, hvor bådene blev taget op på stranden. Det på stranden værende toilet blev flittigt besøgt, hvorefter vi fra Stubbekøbing og Stege Roklub fandt os et sted i læ for vinden, hvor den medbragte mad kunne indtages.
Solen var nu ved at bryde igennem skyerne.
 

frokost på svenske kysten
Frokost i læ for vinden

Efter ca. 1 times pause var det tid for hjemroning. Om søerne var blevet større eller de blot virkede sådan, skal være usagt, men der skulle dog trækkes rimeligt igennem. Det skabte - om muligt - endnu større spredning i feltet, og i modvind var Kate Skavin's megafon ikke til megen hjælp. Følgebådene måtte derfor dæmpe lidt på de mest aggressive, således at vi samlet kunne krydse sejlrenderne.
Lidt kaproning kom der vel til sidst alligevel ud af det, selv om det nok ellers ikke var tilsigtet, men Ove og jeg skulle i hvert fald lige teste formen, så vi var sikre på, at det ville være forsvarligt at ro hjem om søndagen, hvis vejret skulle arte sig fra den venlige side - og så kom vi også lidt bagud, da Erling absolut midt på Øresund skulle forsøge at komme af med sit vand. Andre hold mente åbenbart, at de lige måtte vise flaget, når vi for fuld damp igen trak op foran i feltet..
Som værende i første hold, kom vi og Stegefolkene i land som nogen af de første. Bådene blev placeret på traileren, der blev stillet godt tilbage på vinteropbevaringspladsen. Det var jo ret snedigt fundet på, da vi 3 mand næste morgen måtte løfte den af dug våde og dermed glatte båd ned fra 2. dæk og bære den ca. 100 m til søsætning forinden hjemroning mod Stubbekøbing.

Da vi ved hjemkomsten til Kastrup via mobiltelefonen tjekkede vejrudsigten for søndag, lovede metrologerne os svag til jævn vind fra nord og klart vejr. Det lød jo godt med medvind på hjemturen – blot skulle vi så tidligt af sted, at vi ville være nået Ishøj, førend der kom for meget vind, så vi slap for at skulle helt ind omkring Sydhavnen.

Som nogen af de første i land, skyndte vi os naturligvis af sted til "badeland". Villy og Arne N. kunne nok gå de 500 - 600 m!, og så var der vist også lige noget med en pølsevogn, der kom i vejen - vi andre valgte at køre. Da vi ankom til "badeland", måtte vi konstatere, at der var låst. Efter en øl's tid (igen Erling's) kom den venlige sjæl fra morgenbadningen og lukkede os ind - hun havde selv været med på roturen, hvilket vi imidlertid ikke havde været bekendt med.

Det var ganske rart med et bad - så skulle tiden bare gå til vi skulle til festmiddag i teltet, og i mellemtiden blev det så os andres tur til at besøge pølsegrillen. DFfR havde i anledning af broroningen arrangeret en efterfølgende fest med spisning, levende musik, dans og det hele - og fyrværkeriet leveredes fra den nærliggende koncertplads 10-øreren. Ove, Brian og jeg foretrak dog at trække os tilbage efter spisningen og et par øl med henblik på at pakke til morgendagens hjemtur. De andre blev naturligvis tilbage - og Arne N. gjorde klar til at indtage dansegulvet. Ove og jeg gik senere tilbage til teltet for at hente en termokande kaffe – og så smuttede der såmænd også lige en øl mere.

Men så var det også til køjs. Klokken nåede dog at blive omkring 23. Ca. 1 time senere blev man imidlertid vækket af bragene fra fyrværkeriet. Kl. 3.30 summede uret, og det var så tid for Ove, Brian og mig at komme op og af sted sydover, efter at have skyllet hovedet under den kolde hane og fået en tandbørste i kæften.
Vi overlod det til de andre at pakke telte mv. sammen.

Erling, Villy, Arne N og Arne P. tog sammen med de tilbageværende roere fra Stege om søndagen på en rorundtur i Københavns havn – en tur på 26 km. Efter det oplyste tog et hold fra Nakskov på en tur rundt om Amager.

 

rundtur i KBH's havn
Rundtur i Kbh's havn - i et ganske andet vejr.

Det er jo ganske rart, når tingene lykkes.

Som anført i indledningen af denne beretning, tegnede det ikke ligefrem i ugen op til broroningen til den succes, som jeg mener, at roningen på trods af vejret blev. Måske står oplevelsen endda netop skarpere i erindringen som følge af det mildest talt meget kedelige vejr, som vi oplevede fredag og en del af lørdagen, hvor det dog trods alt holdt tørvejr. Det kunne naturligvis have været et flot skue, om vi alle 125 deltagende både kunne have krydset et blankt Øresund i højt solskin samtidigt, men når det ikke kunne blive sådan, må vi nøjes med det imponerende syn af 125 inriggere oplagt på stranden ved Lermacken i Sverige
 

125 inriggere på svenskekysten
125 inriggere på svenskekysten 1. juli 2000

Men udover lidt halvkedeligt vejr, kan vi ikke tillade os at klage over arrangementet, og vi var vist alle enige om, at folkene fra DFfR og Roklubben Øresund med diverse hjælpere har præsteret et fint arrangement. Man kunne fristes til at ønske sig nogle flere tilsvarende arrangementer, men lad os nu se, om der kommer en Femernsund-bro ad åre.

Medlem nr. 77, Max Rasmussen

«Tilbage til oversigt over turberetninger»