Aktivitetskalender vintersæsonen 2018 -2019

 

DAG DATO MÅNED TID AKTIVITET ARRANGØR / STED
tors. 8 december 18:30 8-GP 25.000 m
tors. 13 december 19:00 Juleafslutning Årets robillede. Pakkeleg
tors. 10 januar 19:00 Søsportens Sikkerhedsråd Sikkerhed til søs.
tors. 3 januar aften 8-GP 2 x (8 x 1000 m)
lørdag 12 januar 07:00 Arbejdslørdag Morgenmad 07.00. Frokost 12.30
tors. 24 januar 19:00 Grækenlandsaften

Jeanette/Finn fortæller om turen til
Grækenland sidste sommer.

tors. 7 februar 19:00 Gule ærter Tilmeld senest 15. jan til Hans Kjær
lørdag 9 februar 07:00 Arbejdslørdag Morgenmad 07.00. Frokost 12.30
    februar aften 8-GP 8 x 2000 m
lørdag 9. marts 07:00 Arbejdslørdag Stubbekøbing Roklub
    marts aften 8.GP 8 x 15 min.
dag 30 marts 07:00-16:00 Standerhejsning
Rengøring både hal og både.
Rosæsonens første rotur
lørdag 30 marts aften Standerhejsning Middag
søndan 7 april 15:30-18:30 Kæntringsøvelse Nørre Alslev Svømmehal
           

Alle arrangementer foregår i roklubben, hvis andet ikke er nævnt.

OBS: Roklubben tilbyder ROSPINNING mandage fra kl. 19.00.

 

OBS - nedenstående omhandler rosæsonen :

På grillaftener begynder roningen kl.17.30.

Ved måneskins-madpakketure aftales afgangstid for hver enkelt tur

AD HOC-ture med traileren altid muligt.

Aktivitetsplanen udelukker naturligvis ikke andre arrangementer, så hold øje med opslagstavlen i bådhallen og med hjemmesiden www.stubro.dk

Husk.
Ethvert medlem af roklubben er yderst velkommen til at komme med forslag eller planlægge ture. Dette gælder såvel aktive som passive medlemmer.

Vi vil gerne se vores passive medlemmer deltage i roklubbens arrangementer.

Kontakt rochef Villy Hansen vili@stofanet.dk eller 20 21 19 16