Medlemskab af roklubben

MEDLEMSKAB:

Klubben har flere aktive medlemmer, der ikke har meldt sig ind i klubben, fordi de ønsker at dyrke rosport.

Vi har således medlemmer, der alene benytter vores motionsfaciliteter (romaskieer, motionscykler og styrkeapparatur) og vi har medlemmer, der som vinterbadere (helårsbadere er nok en mere korrekt betegnelse) alene ønsker at anvende vores omklædnings- og badefaciliteter (og evt. vores sauna).

Men naturligvis ønsker vi primært at være en klub, hvor ro- og kajaksporten er hovedformålet og hovedaktiviteten.

Klubbens brugbare materiel består af inriggede både, singlescullere/ en-mand robåde og tur-, kap- og havkajakker (se aktuel bådliste).

Hos os kan du med de begrænsninger, der ligger i materiellet, vores farvands beliggenhed og vores mangel på uddannede konkurrencetrænere dyrke den form for rosport, som du måtte ønske dig.

Hvis du er til kaproning på højt niveau, har vi - desværre - nok intet at tilbyde dig. Vores materiel er næppe hertil, og vores farvand ej heller. Hos os er de eneste kaproningsbåde singlescullere og kajakker (og de har ikke den standard, der fordres på konkurrenceniveau i dag).

Dog kan man deltage i langdistancekaproninger i inrigger og fåtallige kortdistancekaproninger - mest på lokalt plan.

I internationalt sammenhæng er inriggerroning stort set ukendt.

På kajaksiden ligger vi dog perfekt, hvis du vil dyrke havkajaksport med kun ca. 7 km til Østersøen, og vi råder over nogle af de bedste havkajakker, der kan opdrives.

For at kunne benytte klubbens flydende materiel, skal du kunne svømme 300 m uden hvil – ved roning uden for dagligt rofarvand dog 600 m.
Singlesculler- og kajakroning foregår i starten under opsyn, og inriggerroning kun sammen med et medlem med styrmandsret.

Når bestyrelsen skønner, at man har tilstrækkelig erfaring i roning i singlesculler eller i kajak, kan man i mere eller mindre omfang blive frigivet til roning uden opsyn, således at man også kan ro udenfor klubbens åbningstid.

For inriggerroeres vedkommende gælder, at roning altid kan finde sted i rosæsonen, blot der deltager et medlem med tillagt styrmandsret.
Kajakroning sker primært på motionsbasis, men langtursroning er ikke ukendt for flere af vores medlemmer.

Inriggerroningen, der er mere socialt betonet, er lidt mere varieret.

På klubaftener (mandag og torsdag) som oftest som kortere motions/træningsture, medens morgenture, typisk lørdag søndag, er længere og medbringende kaffe og morgenbrød; på andre ture medbringende madpakke. I andre tilfælde sker turene med overnatning eller som extremture, hvor man enten ror lange distancer i et stræk eller forsøger at gøre en god tid på en - kortere eller længere - distance.

Efter erhvervelse af havkajakker i år 2004, har kajakroningen i klubben taget et betydeligt opsving, herunder med langture af flere dages varighed.
Med klubbens anskaffelse af bådtrailer, er der endvidere blevet større mulighed for at benytte eget materiel i fremmed farvand.

Årligt arrangeres ture udenfor vores område, herunder på landsplan, ligesom der er mulighed for at deltage i ture i udlandet.

MEN i alle tilfælde får du mulighed for at få rørt dig, du får masser af frisk luft og masser af sjove og spændende oplevelser i et godt og uhøjtideligt miljø med gode kammerater, der ikke forpligter dig over evne, men tager udstrakte hensyn til din formåen.

Aldersmæssigt er der ingen øvre grænse. På grund af materiellets karakter forbeholder klubben sig at afvise anmodning om medlemskab, hvis du er yngre end 10 år. Men det afgøres i det konkrete tilfælde under hensyntagen til din fysik.

Og så skal det måske lige om roning bemærkes, at det er en af de få sportsgrene, hvor risikoen for skader og tilskadekomst er mindst. Lidt vabler kan forekomme i ny og næ, men ellers er vi lykkeligt forskånet.

Og vi har flere i klubben med lidt rygproblemer, der har megen glæde af rosporten!

Hvis du har fået lyst til at prøve, så er der flere muligheder:

Om udgiften ved medlemskab - klik her

De øvrige betingelser for medlemskab og reglerne for klubbens virke, kan du se ved at klikke her