Historie

Stubbekøbing Roklub blev stiftet på en generalforsamling d. 28. nov. 1933.

Dog regnes klubbens reelle stiftelsesdag for at være d. 29. sep. 1933, idet klubbens forhandlingsprotokol rent faktisk daterer sig tilbage til denne dato, hvor det første officielle møde blev afholdt med henblik på klubbens stiftelse.

Inden klubbens formelle stiftelse d. 28. nov. 1933 havde initiativtagerne sikret sig noget romateriel, idet såvel Nykøbing F. Roklub som Maribo Roklub havde givet tilsagn om at ville forære den nystiftede klub henholdsvis en 4 åres inrigger og en 2 åres inrigger, ligesom man af Stubbekøbing Kommune havde fået tilsagn om at få stillet et areal for opførelse af et bådehus (klubhus) til rådighed.

Den første rotur blev foretaget d. 7. juni 1934, ikke i nogen af de ovenfor anførte både, men i stedet i en båd, som klubben havde købt af Stege Roklub for kr. 180,-

En måned senere, d. 8. juli 1934, indviedes klubbens første bådehus beliggende på havnearealet vest for industrihavnen, vist sådan ca. hvor der i dag er nedkørsel langs biblioteket.

 

gl. bådehus ved havnen

gl. bådehus/klubhus ved havnen

Samme dag døbtes båden fra Stege "Start" og båden fra Maribo "Fix", medens den fra Nyk. F. modtagene båd pga. sin dårlige stand blev hugget op. Nyk. F. Roklub forærede kort tid efter klubben en anden 4 åres inrigger, og har også senere doneret både til klubben.

De første år var en travl og særdeles aktiv tid for klubbens medlemmer. Aktiviteterne var mange for at skaffe økonomisk baggrund for klubbens virke og planer for fremtiden. Der arrangeredes "bortlodninger", andespil, dilettant, adskillige baller, kaneture og bådture til den under bygning værende Storstrømsbro. Klubben var åben hver dag, og også roaktiviteten var meget høj.

På grund af klubbens forskellige tiltag var man i 1936 Danmarks 3. største klub målt på medlemmer generelt, men dette skyldtes dog primært det meget store antal passive medlemmer, idet man målt efter aktive medlemmer kun var nr. 60 af 89 klubber.

Ved generalforsamlingen i marts måned 1937 mente klubbens formand endog, at man da måske var Danmarks største roklub!!

I 1941 var medlemstallet 367 (39 aktive og 328 passive). I 1949 var man 362 medlemmer, heraf 87 aktive og 275 passive.

D. 20. juli 1947 var klubben vært for et stort kaproningsstævne, der trak ikke mindre end ca. 3.500 tilskuere. Det menes ikke, at der siden har været så mange mennesker til et idrætsstævne i Stubbekøbing.

Krigens tid var også for Stubbekøbing Roklub en mørk og trang tid, selvom man dog i 1943 nåede at ro 15.221 km. Men i 1944 var der totalt roforbud, og i 1945 besatte værnemagten klubhuset. Klubben fik dog flyttet bådene, og man kunne nøjes med mindre skader på klubhuset.

Efter krigen kunne klubben ikke opnå tilsagn fra Stubbekøbing Kommune om sikkerhed for fremtidig forbliven på den lånte klubhusplads, og klubben begyndte derfor at se sig om efter en anden egnet plads.

Dette resulterede i, at klubben i 1947 købte en grund på 4.000 kvm. beliggende længere mod vest ad Dosseringen. Købsprisen var kr. 12.000,- vel i grunden et ganske betydeligt beløb dengang, hvor kontingentet var kr. 3,25 pr måned for en voksen.
 

byggeri nyt klubhus

byggeri nyt klubhus

byggeri nyt klubhus


Det var planen at bygge et hus indeholdende bådehal med omklædningsrum og toilet samt værksted og senere en etage ovenpå med klublokale, gæsteværelse, køkken og en sal.

D. 25. sep. 1955 kunne man så holde rejsegilde på det nye båd- og klubhus efter adskillige problemer i relation til fremskaffelse af den fornødne kapital til opførelsen samt utallige diskussioner om, hvorledes opførelsen skulle finde sted - både med hensyn til arkitektonisk fremtræden og anvendt byggemateriale.

Dette båd- og klubhus, der dog først blev taget i brug ved sæsonstart 1957, er klubbens domicil i dag - midt i byen og vel nok blandt de bedst beliggende villaer i Stubbekøbing.

Efter klubbens opførelse af det nye båd- og klubhus, havde medlemmerne åbenbart tabt pusten, for aktiviteten faldt, både for så vidt angår rosporten som de aktiviteter, som i klubbens første år var medvirkende til at skaffe klubben midler til dens utrolige virke og overlevelse.
Een tradition er dog fastholdt, nemlig Sct. Hans-bålet.

På trods af at klubben udvidede rosportsmulighederne ved anskaffelse af et antal tur- og kaproningskajakker i slutningen af 1960'erner begyndelsen af 1970'erne var roaktiviteten igennem 1970'erne og - især - i 1980'erne stærkt faldende.

Klubben fejrede sit 50 års jubilæum i 1983, men året efter roede man samlet kun 1.869 km fordelt på 1.028 km i inrigger og 841 km i kajak, og i 1993 præsterede mest roende hele 356 km!

Fra 1997 og fremefter er der kommet mere aktivitet i klubben, og klubben kunne således i 2001 notere det bedste roresultat km-mæssigt i 52 år og 2010 blev målt ud fra roede km det 3. største i klubbens historie med 17.258 km.

I 2002 roede 4 medlemmer individuelt mere i inrigger end nogen andre i klubbens historie (2.730, 2.730. 2.375 og 2.292 km).

I 2004 introduceredes havkajakker i roklubben, hvilket blev en stor succes og i 2009 roede et medlem 3.170 km i kajak.

En mere fyldig beretning om klubbens historie er under udarbejdelse, men det vides ikke, hvornår den foreligger færdigudarbejdet til offentliggørelse. Indtil da kan lidt orientering indhentes via 50 års jubilæummsskriftet og 75 års jubilæumsskriftet, sidstnævnte dækkende perioden 1983-2008.

Oversigt over ture Møn Rundt, Falster Rundt og andre særlige ture gennem tiden KLIK HER