Rosæsonen 2017

Mandage - torsdage

kl. 17.30 - 19.30

Motionsudstyr

Indendørs cykel- , ro- og kajakerergometre.

Ergometer roning

Se mere her

Sikkerhed til søs

DFfR har en side om dette Læs her

Roning
er også oplevelser

Årets robilleder 2016

årets robillede 2016 - stubbekøbing Roklub
Vinder: Jens Ole
kajaktur ved Farø broen juni måned

Klubbens CVR nr.

CVR. nr. 2958 3633

Netbank - kontingent

Nordea reg. 0674
Nordea konto 7563 260 992

Sydhavsøernes
Ronetværk

Roklubberne på Lolland-Falster og Møn i fælles DFfR ronetværk:
rokredstur september 2014 beskrivelse Sydhavsøernes Ronetværk

Rokreds Sydhavsøerne

9 klubber Lolland, Falster og Møn.
Sydhavsregatta - Alstrup Huset
Rokreds Sydhavsøernes
Mail Rokreds Sydhavsøerne

 

Standerstrygning
28. oktober 2017.

Dagens program:
Fælles rotur kl. 13.
Kaffe og kage kl. 15.
Standerstrygning kl. 16.
Middag kl. 18.30 til en kuvertpris à 125 kr.
Tilmelding senest 19. oktober på liste i bådhal.

 

Nyheder - Reportager

En tour til alstrup huset

roklubben alstruptour
maden fortæres på kysten
Karen, Jeanette og Max

roklubben både i vandet
Lige før afgang -Karen er i vandet

roklubben suderø
Suderø - Jeanette ved kajakken

roklubben Alstrup
Alstrup Huset - lige før kaffen