Kredstur på slien 1999

«Tilbage til oversigt over turberetninger»

KREDSFÆLLESTUR TIL SLIEN
25. – 27. juni 1999.


Min tur startede i tankerne allerede sidste år, da Villy vendte hjem fra årets kredstur på Silkeborg Søerne – helt ærligt; jeg ærgrede mig over ikke at have deltaget, når Villy på opfordring fortalte lidt om turen.
Derfor fik jeg allerede da lavet en aftale med Mette om dette års ”tour” på Slien.
Da tiden nærmede sig, var vi tilmeldt ca. 15 i alt fra kredsen - heraf Villy (turarrangør), Arne P. og undertegnede.
For at få det hele til at ”glide”, havde Villy bl.a. allieret sig med hjælp fra Lisbeth og Susan, og det var slet ikke så ringe endda !

Vi skulle bruge klubbens egne telte. I den forbindelse var Villy ved at få noget galt i halsen, da jeg mente at kunne huske, at det telt Belinda og Christian brugte i forbindelse med Alstrup-Stævnet sidste år, ikke havde det så godt. Derfor brugte vi torsdag aften til at ”prøveopstille” begge telte, og godt for det! Vi afsluttede øvelsen med at mærke de forskellige enheder.

Senere torsdag aften fik jeg en udmærket hjælp derhjemme med at pakke ”alle” de mange ting sammen i en ”lille” sportstaske. – Det ”gik” troede jeg !

Det blev fredag. Efter en halv dag på arbejde, hjem og gøre det sidste klart (madpakken) til start ude hos Villy senest kl. 14.30. Det lykkedes, dog havde de pakket deres ting ind i Villy's bil, inden jeg kom derud. Derfor var der ikke plads til min forholdsvis ”lille” sportstaske. Først i Rødbyhavn kunne den komme over i en anden bil !

Vi ankom rettidigt til Rødbyhavn. Derfra tog vi alle incl. roere fra Nakskov, Maribo, Nykøbing F. og Stege med færgen over til Puttgarden kl. 15.45 ( desværre tysk færge).
Efter ca. 2 timers kørsel ankom vi til den danske roklub i Slesvig .

Vi blev godt modtaget.
Spiste noget af den medbragte mad, og fik en briefing omkring de kommende dage.
Der blev lavet nogle blandede rohold.
For mit vedkommende fik jeg faste makkere i ”vores” Arne P. samt Carsten Årslew fra Nykøbing.

Vi var sådant set klar til ”touren”.
 

Slesvig - klar til afgang mod Missunde. Foto: Lisbeth

Ro-”tourens” første dag gik til Slesvig Roklub´s sommerhus i Missunde.
Vel ankommet blev teltene opstillet. ( Arne og jeg var glade for generalprøven dagen i forvejen). Vi blev hurtigt færdige og kunne sammen med de andre roere, incl. vores værter fra Slesvig, roere fra Bogense samt Augustenborg slutte aftenen med hyggeligt samvær.
 

Slesvig Roklub's sommerhus i Missunde.                 Foto: Lisbeth

Efter en pragtfuld lørdag morgen med morgenbord (opgave for Nakskov og Stege) begyndte dagens vejrskift så småt at melde sig.
Efter oprydning af morgenbordet blev dagens rohold sat sammen - og det var ikke uden problemer. Målet for de fleste blev rotur til Kappeln og for et enkelt hold helt ud til Sli-udmundingen (Kieler Bugten/Østersøen).

Vi var alle klar, da de første regnbyger begyndte.
Til sidst var alle ude i bådene. For vores vedkommende i en toer.
Foran os, havde vi en ”lille” tur på ca. 30 km. op til Kappeln, hvor vi alle skulle spise i den lokale tyske roklubs klubhus.

Ro-”touren” til Kappeln foregik i det dejligste regnvejr. Vi var alle sammen gennemblødte. Vel ankommet, solen begyndte at skinne, kunne vi, efter at have hængt tøj til tørre, begynde at spise. (Backing-gruppen fra Stubbekøbing og Nykøbing havde medbragt maden i bil).
 

                                                             - og regnen kom ! Foto: Lisbeth

Lidt taktisk roen, udtænkt af Carsten, viste at en lille omvej kunne true formandens (Villy's) båd. – Vi kom foran !

Vel ankommet til Missunde blev der gjort klar til ”Sankthans aften” med grill.
(Backing-gruppen havde indkøbt og forberedt festmåltid). Vi startede inde, men kunne senere afslutte udendørs med godt vejr samt med det til sådant et arrangement hørende tilbehør!!

Søndag morgen, tørvejr, kunne vi efter fælles morgenbord og oprydning gøre klar til hjemturen til Slesvig. Godt på vej begyndte regnvejret igen. Sidst på ”touren” vejrskift, igen til højt solskin.
Vel ankommet til klubhuset blev bådene ordnet ( Vi havde på hele ”touren” roet i DFfRs udstationerede toer (helt ny)).
Vi var alle færdige ca. kl 12.30. Formanden's (Villy's) båd kom først ind ca. kl. 13.30 - han roede sammen med en lokal roer, der viste dem nogle gode ture !

Nakskov og Maribo-folkene var taget tidligt hjem. Vi, der var tilbage, spiste backing-gruppens veldækkede ”tag selv bord”. Her blev hele ”tourens” regnskab gjort op – Arne P. og jeg havde roet ca. 85 km., Villy godt 90 km.
Det blev kun ca. kr. 375 for hele ”oplevelsen”!!

Vi tog som de sidste fra Slesvig ca. kl. 16.00. Nu kunne min ”lille” sportstaske mærkværdigvis sagtens være der !

Bil-”touren” tilbage til Puttgarden igennem Kiel forløb, efter at Formanden (Villy) havde fået forskellige anvisninger, uden problemer.
Vi kom hjem med en dansk færge med afgang kl. 18.15, men færgeoverfarten gik lidt hurtigere end Formanden havde regnet med. Lisbeth og vi andre måtte nærmest hive ham væk fra kasseapparatet, efter at færgen havde lagt til kaj i Rødbyhavn.
Ingen havde for meget med hjem (!) - vi gled da glat igennem tolden. Ankom til Stubbekøbing som beregnet kl. 19.40. Dog havde vi forinden ved Blæsbjerg kørt igennem en ”mindre kraftig” regnbyge.

Selve udpakningen fra Villy's bil foregik i tørvejr.
Mette sørgede for at Arne P. og jeg kom det sidste stykke hjem.

Mandag aften igen rotur efter at telte var hængt til tørre i klubhuset.

Til slut:

Tak til Slesvig Roklub for den megen gæstfrihed, de viste os.
Tak til alle deltageres medvirken til en god tur. Tak til Arne P. og Carsten for sammenholdet i båden. Tak til Villy og Kredsen for en pragtfuld tur samt tak til Lisbeth og Susan for deres medvirken til, at selve ”touren” forløb glat.

Selve oplevelsen kan jeg ikke beskrive - den skal føles!!!

Ove Stoffregen.
 

«Tilbage til oversigt over turberetninger»